Staafdiagram met hoeveel procent van het totale landbouwareaal in de provincies en Nederland totaal biologisch of in omschakeling is in de periode 2011-2023.  De provincie met het grootste aandeel biologisch is Flevoland, de provincie met het kleinste aandeel is Zeeland. Het totale biologische areaal in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen tot bijna 5 %.