De figuur geeft een stroomschema van stikstof in de landbouw in 2022 weer.