De emissie van ammoniak daalt in 1990 en 2022, na 2011 is de afname echter beperkt. Vooral de emissie van het toedienen van mest is gedaald.