De emissie van distikstofoxide is toegenomen tussen 1990 en 2022. De emissies van methaan en koolstofdioxide zijn afgenomen in deze periode.