De lijngrafiek toont twee lijnen voor de periode 1981 tot en met 2022. De eerste lijn geeft de hoeveelheid stikstof in het aangevoerde afvalwater bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit noemen we de influentvracht. De tweede lijn geeft de hoeveelheid stikstof in het gezuiverde afvalwater wat geloosd wordt. Dit noemen we de effluentvracht. Het verschil tussen beide lijnen geeft de hoeveelheid verwijderde stikstof. De influentvracht van stikstof is toegenomen van 166.000 kilogram stikstof per dag in 1981 tot 253.000 kilogram stikstof per dag in 2022. De effluentvracht van stikstof is afgenomen, van 91.000 kilogram stikstof per dag in 1981 tot 36.000 kilogram stikstof per dag in 2022.