De lijngrafiek toont twee lijnen voor de periode 1981 tot en met 2022. De eerste lijn geeft de hoeveelheid fosfor in het aangevoerde afvalwater bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit noemen we de  influentvracht. De tweede lijn geeft de hoeveelheid fosfor in het gezuiverde afvalwater wat geloosd wordt. Dit noemen we de effluentvracht. Het verschil tussen beide lijnen geeft de hoeveelheid verwijderde fosfor. De influentvracht van fosfor is afgenomen van 48.000 kilogram fosfor per dag in 1981 tot 35.000 kilogram fosfor per dag in 2022. De effluentvracht van fosfor is afgenomen van 28.000 kilogram fosfor per dag in 1981 tot 4.000 kilogram fosfor per dag in 2022.