De gestapelde staafgrafiek laat de bestemming van slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties zien van 1981 tot en met 2022. In 1981 werd het grootste deel van het slib gestort (36%) of gebruikt als compost (22%) of in de landbouw (38%). Slecht 3% werd verbrand en 1% had een overige bestemming. De afgelopen decennia is dit langzaam verschoven. In 2022 werd het grootste deel verbrand: 74%. Verder werd 18% als brandstof ingezet  in elektriciteitscentrales, 5% als brandstof ingezet in de cementindustrie, 3% had een overige bestemming.