De gestapelde staafgrafiek laat de bestemming van slib van bedrijfsafvalzuiveringsinstallaties zien van 1981 tot en met 2016. Sinds 2016 wordt dit niet meer apart waargenomen en is er geen data meer beschikbaar. In 2016 werd het grootste deel van het slib van bedrijfsafvalzuiveringsinstallaties vergist (26%) of had een overige bestemming (25%). De rest werd gestort (16%), ingezet als brandstof (12%), gebruikt als compost (8%) of in de landbouw (6%), verbrand (6%), of gebruikt door diervoederbedrijven of destructiebedrijven (1%).