De gestapelde staafgrafiek laat de bestemming zien van slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties in 2016 per industriƫle bedrijfstak. Sinds 2016 wordt dit niet meer apart waargenomen en is er geen data meer beschikbaar. Er worden 7 industriƫle bedrijfstakken onderscheiden: voedingsmiddelen; papier, karton en grafische industrie; chemie en raffinaderijen; basismetaal en metaalproducten; overige industrie; energievoorziening en afvalbeheer; overige bedrijven. In voedingsmiddelen werd het grootste deel van het slib vergist; bij papier, karton en grafische industrie; en bij chemie en raffinaderijen werd het grootste deel gebruikt als brandstof of had een overige bestemming; bij basismetaal en metaalproducten; overige industrie en energievoorziening en afvalbeheer werd het grootste deel gestort; bij overige bedrijven had het grootste deel een overige bestemming.