De emissie van methaan in Nederland tussen 1990 en 2022. Deze daalt, vooral tussen 1990 en 2005, als gevolg van maatregelen bij afvalstortplaatsen.