De emissie van distikstofoxide (lachgas) in Nederland tussen 1990 en 2022. Deze daalt tot 2008, vooral als gevolg van maatregelen bij salpeterzuurproductie.