De emissie van fluorhoudende gassen in Nederland tussen 1990 en 2022. Hier heeft vooral rond 2000 een grote daling plaatsgevonden als gevolg van maatregelen uit het Reductieplan Overige Broeikasgassen.