Staafgrafiek met het opgesteld vermogen aan windenergie in megawatt per provincie eind 2021 en eind 2022. Plus de doelstelling voor het vermogen op zee in 2023. Op zee en in Flevoland is het opgesteld vermogen het hoogst; in Utrecht en Overijssel het laagst. In Flevoland, Zuid-Holland en Groningen is het vermogen aan windenergie het afgelopen jaar het meest toegenomen.