Vlakgrafiek met het opgesteld vermogen aan windenergie per provincie van 1990 tot en met 2022. Het vermogen is sterk toegenomen van 50 megawatt in 1990 tot 6185 megawatt in 2022. Het meeste windvermogen is opgesteld in Flevoland.