Vlakgrafiek met het opgesteld warmtekrachtvermogen naar bedrijfsgroepen van 1998 tot en met 2022.  Het opgesteld warmtekrachtvermogen bedraagt in 2022 in totaal 12 gigawatt en is de afgelopen jaren vrijwel constant. Het opgesteld warmtekrachtvermogen nam van 2004 tot en met 2008 sterk toe vooral door een toename bij de land- en tuinbouw.