Gestapelde lijngrafiek toont de bruto kosten van natuur-en landschapsbeheer van 1999 tot 2021 voor inrichting en beheer, verwerking natuurterreinen, apparaatkosten en overige activiteiten. De totale bruto kosten zijn toegenomen van 749 miljoen euro in 1999 tot 1,423 miljard euro in 2021. De voornaamste stijging is van inrichting en beheer, en apparaatkosten. Inrichting en beheer was in 1999 299 miljoen euro en in 2021 702 miljoen euro. Apparaatkosten was in 1999 201 miljoen euro en in 2021 521 miljoen euro. Verwerving natuurterreinen is licht gedaald van 123 miljoen euro in 1999 naar 109 miljoen euro in 2021. Overige activiteiten zijn licht gedaald van 127 miljoen euro in 1999 naar 91 miljoen euro in 2021.