De gestapelde lijngrafiek toont de netto kosten van natuur-en landschapsbeheer van 1999 tot 2021 voor het Rijk, natuurbeschermingsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen, particuliere bosbouw en landbouw, delfstofwinning, industrie en nutsbedrijven. De netto kosten zijn gestegen van 705 miljoen euro in 1999 tot 1,1 miljard euro in 2021. Het grootste deel van de netto kosten ligt bij de overheid, in 2021 in totaal 686 miljoen euro.