De gestapelde lijngrafiek toont de netto lasten van natuur en landschapsbeheer van 1999 tot 2021 voor het Rijk, lokale overheid, landbouw, delfstofwinning, industrie, nutsbedrijven, particuliere bosbouw en natuurbeschermingsorganisaties, huishoudens en een deel is onverdeeld. In 1999 was de totale netto lasten 705 miljoen euro, in 2021 was dit 1,2 miljard euro. In 2021 lag het grootste deel van de netto lasten bij het Rijk, 893 miljoen euro. De netto lasten van lokale overheden lag in 2021 op 47 miljoen euro en van huishoudens op 170 miljoen euro. Landbouw, delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven, particuliere bosbouw en natuurbeschermingsorganisaties hadden netto lasten van 38 miljoen euro in 2021. In totaal is58 miljoen euro onverdeeld.