De staafgrafieken tonen de broeikasgasemissies en de bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde per sector in 2022. De sectoren die worden getoond zijn de industrie; energie- en waterleidingbedrijven; consumenten; landbouw, bosbouw en visserij; vervoer; milieudienstverlening; financiële en zakelijke dienstverlening; handel; bouwnijverheid; delfstofwinning en een verzamel categorie met de overige bedrijfstakken. De industrie had in 2022 de hoogste broeikasgasemissies, in totaal 42 miljard kilo CO2-equivalent. De energie- en waterleidingbedrijven; consumenten, landbouw en visserij; en vervoer hadden respectievelijk een broeikasgasemissies van 38, 32, 26 en 24 miljard CO2- equivalent. De minste uitstoot hebben de sectoren financiële en zakelijke dienstverlening; handel; bouwnijverheid; en delfstofwinning met respectievelijk 10, 4, 3, 4 en 2 miljard CO2-equivalent.
De grootste bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde was in 2022 van de sector financiële en zakelijke dienstverlening, namelijk 22 procent. De toegevoegde waarde van de handel; industrie; bouwnijverheid; vervoer; landbouw, bosbouw en visserij; energie- en waterleidingbedrijven is respectievelijk 14, 13, 5, 5, 2 en 2 procent. De sectoren delfstoffenwinning; milieudienstverlening en consumenten leveren een kleine bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde. De overige sectoren zijn goed voor 37 procent van totale bruto toegevoegde waarde.