De staafgrafieken tonen de emissies van verzurende stoffen en de bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde per sector in 2022. De sectoren die worden getoond zijn de landbouw, bosbouw en visserij; vervoer; consumenten; industrie; energie- en waterleidingbedrijven; bouwnijverheid; handel; financiƫle en zakelijke dienstverlening; milieudienstverlening; delfstofwinning en overig. De sector landbouw, bosbouw en visserij heeft de hoogste uitstoot van verzurende stoffen: in 2022 bedroeg dit 7,4 miljoen kilogram zuur equivalenten. De sectoren vervoer; consumenten en industrie hadden daarna in 2022 de hoogste uitstoot van verzurende stoffen met respectievelijk, 4,6; 1,4 en 1,3 miljoen kilogram zuur equivalenten. De rest van de sectoren hadden in 2022 een gezamenlijke uitstoot van verzurende stoffen van 1,4 miljoen kilogram zuur equivalenten.
De grootste bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde was in 2022 van de sector financiƫle en zakelijke dienstverlening, namelijk 22 procent. De toegevoegde waarde van de handel; industrie; bouwnijverheid; vervoer; landbouw, bosbouw en visserij; energie- en waterleidingbedrijven is respectievelijk 14, 13, 5, 5, 2 en 2 procent. De sectoren delfstoffenwinning; milieudienstverlening en consumenten leveren een kleine bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde. De overige sectoren zijn goed voor 37 procent van totale bruto toegevoegde waarde.