De staafgrafieken tonen het aanbod van afval en de bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde per sector in 2022. De sectoren die worden getoond zijn de bouwnijverheid; industrie; consumenten; landbouw, bosbouw en visserij; vervoer; energie- en waterleidingbedrijven; handel; financiële en zakelijke dienstverlening; milieudienstverlening; delfstofwinning en overig. De sector bouwnijverheid produceerde in 2022 het meeste afval: 24,2 miljoen kilogram. De sectoren industrie, consumenten en landbouw, bosbouw en visserij produceerden daarna in 2022 het meeste afval, respectievelijk 12,9, 9,2 en 4,6 miljoen kilogram. Voor de rest van de sectoren is er geen afval geregistreerd, alleen in de categorie ‘overig’ is 8,8 miljoen kilogram afval geregistreerd.
De grootste bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde was in 2022 van de sector financiële en zakelijke dienstverlening, namelijk 22 procent. De toegevoegde waarde van de handel; industrie; bouwnijverheid; vervoer; landbouw, bosbouw en visserij; energie- en waterleidingbedrijven is respectievelijk 14, 13, 5, 5, 2 en 2 procent. De sectoren delfstoffenwinning; milieudienstverlening en consumenten leveren een kleine bijdrage aan de totale bruto toegevoegde waarde. De overige sectoren zijn goed voor 37 procent van totale bruto toegevoegde waarde.