De figuur Trends van soorten van Habitatrichtlijn laat twee kolommen zien, de een staat voor de periode 1990 tot en met 2022, de ander voor de periode 2010 tot en met 2021. De eerste periode wordt de lange termijn genoemd, de tweede periode de korte termijn. 
Binnen elke kolom wordt aangegeven welk deel van de habitatrichtlijnsoorten een bepaalde trendwaardering heeft.
De trendwaardering kan zijn ‘sterke afname’, ‘matige afname’, ‘stabiel/onzeker’, ‘matige toename’ of ‘sterke toename’. Daarnaast is er nog de categorie ‘onvoldoende gegevens’. 
Een sterke toename heeft 17 procent van de soorten op de lange termijn versus 9 procent op de korte termijn.
Voor een matige toename gaat het om 28 versus 21 procent.
Stabiel/onzeker: 19 versus 25.
Matige afname: 14 versus 20.
Sterke afname: 4 versus 7.
Onvoldoende data: 19 versus 19. 
Het gaat in totaal om 81 soorten.