De grafiek ‘Populatietrend dagvlinders’ heeft een X-as met jaren en een Y-as met indexcijfers. Voor de jaren 1992 tot en met 2023 staan de gemiddelde indexen van de dagvlinder afgebeeld. Door die punten loopt een flexibele trendlijn die zakt van 100 in 1992 tot 47 in 2023. In de jaren 2007 tot en met 2014 lopen de indexcijfer iets op (van 59,8 tot 63,6), maar daarna wordt de daling van voor 2007 weer voortgezet.