De grafiek ‘Verspreidingstrend dagvlinders’ heeft een X-as met jaren en een Y-as met indexcijfers. Voor de jaren 1990 tot en met 2023 staan de gemiddelde verspreidingsindexen van de dagvlinder afgebeeld. Door die punten loopt een flexibele trendlijn die zakt van 100 in 1990 tot 85 in 2002. Daarna loopt de trend weer iets op tot 92 in 2023.