De figuur ‘Rode Lijst Indicator van dagvlinders’ laat het verloop in vijf tijdsvakken zien van de Rode Lijst Indicator – lengte en –kleur. Lengte laat zien het aantal soorten dat bedreigd wordt; kleur is een indicatie voor de mate van bedreiding. Zie voor de betekenis hiervan CLO-indicator 1521.
1.	de RLI-lengte van dagvlinders loopt sinds tijdvak 1995 omhoog tot 115 in tijdvak 2005 en zakt dan weer tot 105 in de jaren 2020 en 2022;
2.	de RLI-kleur loopt van 100 in 1995 op tot 116 in de tijdvakken 2005 en 2015 en zakt tot 105 in de 2020 en 2022.