De figuur ‘Verspreidingstrend van dagvlinders’ laat het verloop zien van de gemiddelde verspreidingsindex van dagvlinders sinds 1890. Daartoe wordt die index getoond voor acht tijdvakken. Van het tijdvak 1890-1939 tot het tijdvak 1971-1980 daalt de index van 100 naar 43. Daarna zet de daling door, echter met kleinere sprongen. In het tijdvak 2010-2017 staat de trend op 32.