De grafiek ‘Populatietrend Spaanse vlag’ laat twee dingen zien. 
Ten eerste toont zij voor de jaren 2002 tot en met 2023 de indexcijfers van de Spaanse vlag.
Ten tweede laat de grafiek een flexibele trendlijn zien door de jaarmetingen. De trendlijn start in 2002 op 100, loopt op tot 483 in 2010, zakt daarna tot 279 in 2016 en stijgt vervolgens tot 521 in 2023.