De grafiek ‘Populatietrend grote vuurvlinder’ laat twee dingen zien. 
Ten eerste toont zij voor de jaren 2002 tot en met 2023 de indexcijfers van grote vuurvlinder.
Ten tweede laat de grafiek een flexibele trendlijn zien door de jaarmetingen. De trendlijn start in 2002 op 100, loopt op tot 392 in 2006, zakt daarna tot 294 in 2010 en stijgt vervolgens tot 478 in 2023.