De grafiek ‘Populatietrend pimpernelblauwtje’ laat twee dingen zien. 
Voor de jaren 1992 tot en met 2023 toont zij de indexcijfers van het pimpernelblauwtje.
Daarnaast laat de grafiek een flexibele trendlijn zien door de jaarmetingen. De trendlijn start in 1992 op 100  en zakt tot 48 in 1997. Daarna vertoont de trend een stijging tot 440 in 2011. Daarna zakt hij tot 346 in 2019 waarna de trend min of meer gelijk blijft. Hij staat op 357 in 2023.