De grafiek ‘Populatietrend donker pimpernelblauwtje’ laat twee dingen zien. 
Voor de jaren 1992 tot en met 2023 toont zij de indexcijfers van het donker pimpernelblauwtje.
Daarnaast laat de grafiek een flexibele trendlijn zien door de jaarmetingen. De trendlijn start in 1992 op 100  en zakt tot 2 in 2003. Daarna krabbelt de trend iets op tot 10 in 2013. Daarna zakt hij steeds verder weg tot 0,49 in 2023.