De kaart laat zien waar in Nederland de natuurgebieden liggen waar wel/niet sprake is van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. De eenheid is Mol N per hectare per jaar.