De figuur toont 2 grafieken, één voor de kwaliteit en één voor de beoordeling t.o.v. de referentie.
De ontwikkeling wordt toegelicht in de lopende tekst.