De figuur toont 5 grafieken, één voor elk watertype. De watertypen zijn: beken, sloten, brakke wateren, kanalen, meren.
De ontwikkeling wordt toegelicht in de lopende tekst.