De figuur toont 6 kaarten met de kwaliteit van respectievelijk alle wateren, beken, sloten, brakke wateren, kanalen, meren.
De ontwikkeling wordt toegelicht in de lopende tekst.