De grafiek heeft een X-as met de jaren 1990 tot en met 2022 en een Y-as met indexcijfers. 
In de grafiek zijn gemiddelde indexen en een trendlijn door de indexen te zien voor drie groepen fauna.
1.	Fauna van land en zoetwater ofwel de LPI van land en zoetwater
De trendlijn blijft op 100 staan van 1990 tot en met ’96. Daarna stijgt de LPI licht naar 114 in 2022.
2.	Fauna van zoetwater en moeras ofwel LPI van zoetwater en moeras
Hiervan stijgt de trendlijn van 100 in 1990 tot 188 in 2022. In 2008 staat de LPI op 167. De stijging van 1990 tot rond 2008 is sterker dan van 2008 tot het laatste datajaar – 2022. 
3.	Fauna van land ofwel de LPI van land
De trendlijn van LPI land zakt van 100 in 1990 tot 75 in de jaren 2004 tot en met 2009. Daarna stijgt de trendlijn iets tot 77 in de jaren 2013 tot en met 2016 om tot slot weer iets te zakken tot 74 in 2022.