De grafiek heeft een X-as met de jaren 1970 tot en met 2018 en een Y-as met indexcijfers. 
In de grafiek is een trendlijn te zien voor vijf groepen gewervelde dieren: zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieƫn en vissen.
De trendlijn begint op 100 in 1970 en zakt naar 31 in 2016. De afname lijkt de laatste drie jaar af te vlakken; in 2018 is de trend nog steeds 31.