Gestapelde vlakgrafiek met de agrarische oppervlakte in miljoen hectare naar de landbouwactiviteiten tuinbouw onder glas, tuinbouw open grond, grasland, groenvoedergewassen, suikerbieten, granen, aardappelen en overige akkerbouw van 1980 tot en met 2023. De grootste agrarische oppervlakte bestaat uit grasland. Alle gewassen laten een daling zien.