Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Nieuws

Balans van de Leefomgeving 2020

Nieuwsbericht | 8 september 2020

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote...

Dashboard met beleidsrelevante natuurindicatoren 2020

Nieuwsbericht | 7 juli 2020

PBL, CBS en WUR hebben de natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid van Rijk en provincies geactualiseerd. Deze set indicatoren is ontwikkeld in opdracht van de provincies en het Rijk in het...

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Nieuwsbericht | 6 september 2018

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald.

Samenwerking CBS, PBL, RIVM en WUR formeel bekrachtigd

Nieuwsbericht | 9 april 2018

Maandag 9 april 2018 hebben CBS, PBL, RIVM en WUR een overeenkomst ondertekend over samenwerking binnen het Compendium voor de Leefomgeving.

Biodiversiteit Noordzee achteruit

Nieuwsbericht | 3 november 2017

In de periode 1990-2015 is de Living Planet index (LPI) van de Noordzee met 30 procent afgenomen. De LPI is gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van de populaties van 140 veel voorkomende soorten...

Visbestanden en visvangst in de Noordzee

Nieuwsbericht | 3 oktober 2017

De visstand in de Noordzee voor schol, kabeljauw, haring en tong ligt in 2017 boven het duurzaamheidsdoel. Voor kabeljauw is dat voor het eerst sinds 40 jaar. Beperking van de vangst heeft hier aan...

Achteruitgang boerenlandvogels

Nieuwsbericht | 27 maart 2017

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. 

Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen

Nieuwsbericht | 7 juni 2016

Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen.     

KRW beoordeling waterkwaliteit geactualiseerd 2015

Nieuwsbericht | 8 januari 2016

De KRW beoordeling van de waterkwaliteit is geactualiseerd met de officiële rapportage van 2015. De KRW beoordeling is opgebouwd uit de beoordelingen van biologische, fysisch-chemische en toxische...

Voorzichtig herstel fauna

Nieuwsbericht | 29 oktober 2015

In de periode 1990-2014 zijn de populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders met gemiddeld 15 procent toegenomen. Dit is een voorzichtig herstel, maar het...

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.