Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Achteruitgang boerenlandvogels

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. 

Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in dezelfde tijd meer dan vertienvoudigd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Trend van boerenlandvogels, 1960-2015

CBS, maart 2017: Grutto gaat, grauwe gans komt

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.