Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen

Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen.     

In 2015 gold dat voor 18 procent van alle huurders, tegenover 13 procent van de huurders in 2012.

Betaalrisico’s in de huur- en koopsector, 2002-2015

Onder eigenaren van een koopwoning komen betaalrisico’s veel minder voor: 3 procent in 2015. Zij hebben wel te maken met oplopende restschuldrisico’s: begin 2015 stonden meer woningen onder water dan in 2012.

Potentiële restschuld koopwoningen, 2002-2015

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.