Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Visbestanden en visvangst in de Noordzee

De visstand in de Noordzee voor schol, kabeljauw, haring en tong ligt in 2017 boven het duurzaamheidsdoel. Voor kabeljauw is dat voor het eerst sinds 40 jaar. Beperking van de vangst heeft hier aan bijgedragen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.