Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.