Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2022

Indicator | 30 november 2023

De noordse stormvogel foerageert uitsluitend op zee. Naast natuurlijk voedsel slikt de stormvogel ook geregeld zwerfvuil in, zoals plastic dat aan het wateroppervlak drijft. Maaginhouden van... meer

Trend van broedvogels, 1990-2022

Indicator | 20 november 2023

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2022 gemiddeld licht in populatieomvang vooruit.

Rode Lijst Indicator, 1995-2022

Indicator | 17 mei 2023

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen.

Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2022

Indicator | 16 mei 2023

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van instandhouding is voor... meer

Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2022

Indicator | 16 mei 2023

Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan vooruit.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.