Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Onderwerp

Body

 

Recent vernieuwd

Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2016

Indicator | 27 mei 2020

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2016 werd 60 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2019

Indicator | 12 mei 2020

In 2018 lag, op basis van definitieve cijfers, de uitstoot van broeikasgassen 2,7% lager dan in 2017, een daling van 5,1 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2018 was 15,1% lager dan in 1990. Op... meer

Rode Lijst Indicator, 1995-2019

Indicator | 1 mei 2020

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 24 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Het aantal bedreigde soorten is... meer

Infrastructuur, 2018

Indicator | 21 april 2020

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2019

Indicator | 27 maart 2020

In 2019 telt Nederland 68 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is ruim 4000 hectare meer als het jaar ervoor. Daarmee wordt op 3,8 procent van het totale landbouwareaal... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.