Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Onderwerp

Body

 

Recent vernieuwd

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2019

Indicator | 27 maart 2020

In 2019 telt Nederland 68 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is ruim 4000 hectare meer als het jaar ervoor. Daarmee wordt op 3,8 procent van het totale landbouwareaal... meer

Afval van huishoudens, 1985-2018

Indicator | 9 maart 2020

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2018

Indicator | 27 februari 2020

De broeikasgasintensiteit is de laatste 24 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieu-effici├źntie met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Emissies broeikasgassen, 1990-2018

Indicator | 21 februari 2020

In 2018 lag de uitstoot van broeikasgassen 2,7% lager dan in 2017, een daling van 5,1 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2018 was 15,1% lager dan in 1990. De doelstelling voor 2020... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2018

Indicator | 12 september 2019

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.