Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Onderwerp

Body

 

Recent vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2018

Indicator | 12 september 2019

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2018

Indicator | 10 september 2019

Op basis van voorlopige cijfers blijkt dat in 2018 de uitstoot van broeikasgassen 2 procent lager was dan in 2017, een daling van 4,4 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in... meer

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2018 met 7,4 procent, 12 procent hoger dan het jaar er voor toen het aandeel 6,6 procent was. Het verbruik van... meer

Visbestanden in de Noordzee, 1947-2019

Indicator | 5 augustus 2019

In 2019 bereikt het bestand volwassen schol het hoogste niveau sinds het begin van de metingen (1957). Het bestand volwassen kabeljauw ligt in 2019 weer onder de limietgrens en de... meer

Afval van huishoudens, 1985-2018

Indicator | 11 juli 2019

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.