Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Onderwerp

Body

 

Recent vernieuwd

Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden, 2000-2018

Indicator | 17 september 2020

In 2019 vielen er 661 doden in het verkeer, 2,5% minder dan in 2018. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2018 echter 44% lager. De daling vond voornamelijk plaats in... meer

Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk

Indicator | 10 september 2020

Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2018 11%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees was in 2018 gelijk aan 2017; dit marktaandeel steeg in de periode 2009- 2017... meer

Voedselverspilling

Indicator | 9 september 2020

Voedselverspilling bij consumenten thuis nam met bijna 30% af in de periode 2010-2019. In de periode 2009-2017 is de voedselverspilling in de hele keten ongeveer constant gebleven. De... meer

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2019

Indicator | 8 september 2020

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2019 met 8,7 procent, 17 procent hoger dan het jaar er voor toen het aandeel 7,4 procent was. Het verbruik van hernieuwbare... meer

Waterkwaliteit KRW, 2019

Indicator | 30 juli 2020

De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig, ontoereikend of... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.