Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Onderwerp

Body

 

Recent vernieuwd

Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020

Indicator | 24 november 2020

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op één na grootste aandeel aan wetlands.

Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2018

Indicator | 10 november 2020

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004 op basis van het... meer

Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2018

Indicator | 6 november 2020

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2018 werd 61 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en... meer

Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2018

Indicator | 29 september 2020

Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2018 met een derde toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en op... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2019

Indicator | 23 september 2020

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.