Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Publicaties

De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in (overheids)publicaties zoals de Balans voor de Leefomgeving en de Monitor Infrastructuur en Ruimte. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze publicaties. Na het selecteren van een publicatie krijgt u een lijst te zien van de indicatorpagina's uit het Compendium die gerelateerd zijn aan die publicatie.

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020

17 september 2020

Dit is de eerste monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI; BZK 2020).

Balans van de Leefomgeving 2020

8 september 2020

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid.

Dashboard met beleidsrelevante natuurindicatoren 2020

7 juli 2020

PBL, CBS en WUR hebben de natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid van Rijk en provincies geactualiseerd.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

6 september 2018

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 is de vierde rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Provinciale natuurindicatoren

7 december 2017

In opdracht van provincies en het Rijk hebben PBL, CBS en WUR een gezamenlijke set provinciale natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid ontwikkeld.

Living Planet Indicatoren zoute en zilte natuur in het Compendium

30 oktober 2017

De Living Planet Index (LPI) is een veel gebruikte graadmeter voor het vaststellen van biodiversiteit.

Hernieuwbare energie in Nederland 2016

3 oktober 2017

Jaarrapport over de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer: hoe staan we er voor en wat zijn de ontwikkelingen?

Tussenbalans van de Leefomgeving 2017

20 september 2017

Iedere 2 jaar verschijnt, kort voor Prinsjesdag, de Balans van de Leefomgeving. Voortaan presenteert het PBL in de tussenjaren de Tussenbalans van de Leefomgeving.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

7 september 2016

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Transport en Mobiliteit 2016

23 juni 2016

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. In de publicatie is aandacht voor personenmobiliteit en goederenvervoer.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.