Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Balans van de Leefomgeving 2012

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest recente feiten en cijfers bij deze Balans.

Op 24 september 2012 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Balans van de Leefomgeving 2012 gepresenteerd. Zie:

Ruimtelijke ontwikkelingen

Zie voor een overzicht van alle indicatoren de publicatiepagina van de Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2012.

Klimaatverandering

Luchtverontreiniging

Milieukwaliteit landelijk gebied

Milieukwaliteit stedelijke leefomgeving

Natuur

Relevante informatie

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.