Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Balans van de Leefomgeving 2014

De Balans van de Leefomgeving 2014 bevat statistieken en analyses van de recente ontwikkelingen in wonen, energie, mobiliteit, water, voedsel en natuur. Dit is de tweejaarlijkse evaluatie van het rijksbeleid voor de leefomgeving.

Explicieter dan voorgaande keren, richt het PBL het vizier op de toekomst. Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen – in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen – die zich in de komende decennia kunnen openbaren.

De Balans bestaat uit een boek, zes delen met achtergrondinformatie en een uitgebreide website met indicatoren voor de kwantitatieve doelen van het rijksbeleid.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.