Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Green Growth of the Netherlands 2015

Op 4 december 2015 is de derde editie van de publicatie Green Growth in the Netherlands uitgekomen. De publicatie is als pdf terug te vinden op de website van het CBS, alsmede een visualisatie van de indicatoren. De publicatie bevat 36 indicatoren over groene groei over milieu-efficientie, voorraden natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit van het leven en beleidsinstrumenten en economische kansen.

Daarnaast wordt in vier artikelen dieper ingegaan op groene groei en topsectoren, herwinning van grondstoffen uit elektronisch en elektrisch afval, eco-system accounting en kansen voor energie-efficientie door energiebesparingen. Deze groene groei publicatie, de derde editie in de reeks, is conceptueel geharmoniseerd met de Monitor Duurzame Ontwikkeling.

Groene groei staat hoog op de nationale en internationale agenda. De Europese Unie heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 efficiënter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en meer te investeren in de ontwikkeling van een kringloopeconomie. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft het milieu in het centrum van het economische beleid geplaatst door haar groene groei strategie. Wereldwijd hebben in september 2015 alle landen zich gebonden aan de 17 doelen van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Sommige van die doelen zijn direct te linken aan groene groei. De groene groei strategie en de ambitie om een resource-efficiënt Europa te creëren, kan daardoor worden gezien als een manier om deze aspecten van duurzame ontwikkeling in te bouwen in het beleid. De Nederlandse regering ziet groene groei als essentieel voor toekomstige groei, terwijl de milieubelasting en de afhankelijkheid van schaarse hulpbronnen afnemen.

In deze CBS-publicatie wordt met 36 indicatoren en een viertal artikelen een breed kwantitatief overzicht van recente belangrijke ontwikkelingen in relatie tot milieu en economie gepresenteerd. De belangrijkste conclusie is dat de Nederlandse economie wederom "groener" is geworden. De milieudruk door de industrie is verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Echter de natuurlijke bronnen staan nog steeds onder druk. De recente aardbevingen in Groningen zijn hier een voorbeeld van. Ook de biodiversiteit staat onder druk. Internationaal gezien scoort Nederland qua groene groei gemiddeld. Nederland zakt echter op de ranglijst, wat betekent dat andere landen een snellere groene groei laten zien.

De publicatie is te vinden op:

De visualisatie van de indicatoren is te vinden op de website van het CBS:

Een link naar het nieuwsbericht van het CBS over de publicatie Green Growth:

  • CBS (2015).

De publicatie bevat 36 indicatoren. Een groot aantal indicatoren uit het Compendium voor de Leefomgeving leveren een belangrijke basis voor de indicatoren van de publicatie:

Milieu-efficiëntie

Voorraden van natuurlijke hulpbronnen

Milieukwaliteit van het leven

Beleidsinstrumenten en economische kansen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.