Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Hernieuwbare energie in Nederland 2016

Jaarrapport over de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer: hoe staan we er voor en wat zijn de ontwikkelingen?

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2016 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2016. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

De publicatie is te downloaden via de CBS-website.

In het Compendium voor de Leefomgeving staan de volgende indicatoren over dit onderwerp:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.