Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Indicatoren voor provincies en gemeenten

Een ruimtelijke verdeling is voor veel beleidsterreinen onontbeerlijk. Het Compendium voor de Leefomgeving biedt een ruimtelijke verdeling die aansluit bij zowel de schaal waarop het probleem zich manifesteert: mondiaal, Europees, landelijk, of regionaal, als ook de invloedssfeer van het bevoegd gezag: EU, rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Provinciale en gemeentelijke data in het Compendium

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare indicatoren in het Compendium met informatie over de situatie in provincies (p) en/of gemeenten (g):

Ruimtegebruik

Inwoners en huishoudens

  1. p. Bevolkingmigratie tussen provincies

Wonen

Werken

Recreatie

Bereikbaarheid

Infrastructuur

Landbouw

Natuur

Duurzame energie

Bodemverontreiniging

 

CBS-portal voor gegevens voor gemeenten en provincies

Het CBS heeft sinds 2011 op de website een speciale portal voor informatie voor lagere overheden: hier maakt het CBS de gegevens uit StatLine eenvoudiger beschikbaar voor gemeenten en provincies.

 

Gebruik van deze informatie op uw website of in rapportages

De informatie uit het Compendium is openbaar. Grafieken, kaarten en tabellen mogen worden overgenomen en de tekst geciteerd, mits er een correcte bronvermelding wordt gebruikt, zie veelgestelde vragen. De cijfers zijn vaak ook beschikbaar in spreadsheets, zie het tabje onder de grafieken op de webpagina's.

 

In bovenstaande lijst wordt regelmatig verwezen naar een tweede figuur op een indicatorpagina (tweede tab boven figuur). Op een groot aantal indicatorpagina's staan zogenaamde figuurgroepen. Boven de figuur staan dan meerdere selectie-tabjes. Door op de tabs te klikken verschijnen de andere figuren.

 

U kunt figuren uit het Compendium in hoge resolutie krijgen om deze in uw (papieren) publicatie op te nemen. Neem hiervoor contact op met de redactie door het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@pbl.nl.

  

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.